СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

МБАЛ “Света София” има договор със следните банки за стволови клетки:  

 • Тъканна банка Biohellenika – www.biohellenika.bg
 • Тъканна банка Биорегенерация – www.bioregeneration.bg
 • Тъканна банка – БУЛГЕН – www.bulgen.com
 • Тъканна банка Future Health – www.future-health.bg
 • Тъканна банка Селена Целс – www.selenacells.com
 • Vita34 България – www.cells4good.com 

Полезна информация:

 • Успешното лечение на много заболявания е свързано с трансплантацията на клетки, тъкани и дори цели органи. В последните години като най-подходящ обект за трансплантация се налагат така наречените „стволови клетки”. Това са „резервните части” на човешкия организъм. Стволовите клетки са недиференцирани, бързоделящи се клетки, способни при нужда да се развият в различни видове клетки и тъкани. Освен от ембриони стволови клетки са изолирани и от различни тъкани и органи на възрастния организъм. В практиката най-често се използват клетки, получени от кръв и костен мозък. 
 • Сравнително ново направление в съвременната медицина е трансплантацията на стволови клетки, получени от пъпна връв. Кръвта се получава от умбиликалната вена на пъпната връв, след раждането на бебето и отделянето на плацентата. Тя е богат източник на стволови клетки, които могат да бъдат замразени и впоследствие успешно използвани. Ефектът от трансплантацията на клетки, получени от пъпна връв, е доказан при над 40 заболявания (ракови – лимфома, левкемия, невробластома, ретинобластома; инфаркт на миокарда, инсулт, гръбначно-мозъчни травми, съдови заболявания, автоимунни болести, мултипленна склероза, болест на Алцхаймер и др.). Преимущество на този тип трансплантация е и това, че не се наблюдава имунна реакция.
 • Банкирането на кръв от пъпна връв се развива успешно в много страни, включително и в България. 
 • Процедурата по получаването на кръв от пъпна връв не е сложна и не е свързана с рискове за здравето на майката и новороденото. Обикновено се взема не повече от 100мл. кръв. При всички случаи се подхожда от позицията на медицинската етика, като на първо място се поставя здравето и безопасността на раждащата и новороденото. Акушерите не се отклоняват от обичайната практика за водене на раждането и вземат решение относно възможността за получаване на кръв от пъпната връв в зависимост от конкретната ситуация и състоянието на майката и новороденото.
 • След получаване кръвта се изследва и обработва с цел намаляване на обема и изолиране на стволовите клетки съгласно общоприетите в световната медицина методи. Процедурите се извършват в стерилни условия, с помощта на специална апаратура, среди и консумативи, съответстващи на медицинските стандарти. Получените клетки се замразяват в програмен замразител и се съхраняват в течен азот (-196оС). В процеса на замразяване е възможно част от клетките да загинат. Срокът на съхранение не влияе върху жизнеспособността на клетките и е практически неограничен. След размразяване и обработка клетките се използват за трансплантация или други медицински цели.

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!