СТРУКТУРА

 

Диагностично-консултативен блок (ДКБ) в Корпус 1

 • Регистратура и информация
 • Кол център за записване на часове за преглед
 • Кабинети за специализирана медицинска помощ и функционална диагностика

Приемен кабинет и санитарен пропуск, прием на спешни пациенти

Вътрешни болести

Ортопедия и травматология

Хирургия

Хирургично-ортопедична зала за обработка и репозиции

Акушерство и гинекология

Детски болести и неонатология

Неврохирургия

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Ехографски кабинет

Физикална терапия и рехабилитация

 • Отделение по образна диагностика

– Конвенционална рентгенография и скопия

– Ултразвукова диагностика

– Компютърна томография и ангиография

 

Диагностично-консултативен блок (ДКБ) в Корпус 2

 • Регистратура и информация
 • Кол център
 • Кабинети за специализирана медицинска помощ и функционална диагностика

– Гастроентерология

– Горна ендоскопия – езофагогастродуоденоскопия

– Долна ендоскопия – ректоколоноскопия

– Урология и андрология

– Ревматология

– Ендокринология и болести на обмяната

– Алергология и функционално изследване на дишането

– УНГ с аудиология и риноскопия

– Ехографски кабинет

– Анестезиология и преданестезиологични консултации

– Кабинет за борба с болката

– Вътрешни болести и кардиология

– Кардиология с функционална диагностика

– Ехокардиография

– Неврологичен кабинет с ЕЕГ

– Неврологичен кабинет с ЕМГ

– Доплерова сонография

– Хирургия и гнойно-септична хирургия

– Мамология и хирургия на гърда

– Съдова хирургия и ангиология

– Дерматология, венерология и естетична медицина

– Физикална терапия и рехабилитация

– Клинична хематология

– Медицинска онкология

– Офталмологичен кабинет

– Офталмологичен кабинет с функционална диагностика и лазертерапия

– Акушерство и гинекология

– Акушерство и гинекология с 3D/4D ехографска апаратура

– Женска консултация и проследяване на бременността

 • Стоматологични кабинети
 • Медико-диагностични лаборатории

– Клинична лаборатория

– Клинична микробиология

– Имунохематология

 • Патохистологична лаборатория
 • Стационарен блок
 • Клиника по акушерство и гинекология:

– Патологична бременност

– Гинекология

– Родилна зала

– Послеродов сектор

– Висок инфекциозен риск

– Неонатология

 • Клиника по ортопедия и травматология
 • Отделение по вътрешни болести
 • Отделение по кардиология
 • Отделение по гастроентерология
 • Клиника по урология
 • Отделение по медицинска онкология
 • Хематология
 • Отделение по нервни болести
 • Отделение по очи болести
 • Отделение по съдова хирургия
 • Отделение по хирургия/център за бариатрична хирургия:

– неврохирургия

– гръдна хирургия

– гнойно-септична хирургия

 • Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 • Отделение по образна диагностика
 • Отделение по кожни и венерически болести
 • Отделение по обща и клинична патология
 • Отделение по УНГ - болести
 • Палиативни грижи
 • Хоспис
 • Хемодиализа

Аптека

 • Аптеката на МБАЛ „Света София“ съществува от самото създаване на болницата през 2006 г.
 • Аптечното звено на болничния комплекс обслужва пациенти, които не са настанени в болничния стационар.
 • В аптеката можете да намерите всички необходими фармацевтични продукти, лекарствени средства, медицински материали и хигиенни консумативи.

Управител:

Магистър-фармацевт Богдана Гълъбова

 

Вътреболнична аптека

Вътреболничната аптека обслужва хоспитализираните пациенти в двата корпуса на МБАЛ „Света София“.

Управител:

Магистър-фармацевт Христина Кънева


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!