ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Гергана Костадинова

Експерт „Връзки с обществеността“ 

Email: g.kostadinova@mbal-sofia.com 

Phone: +359 02 818 46 18 

1618 София, бул. „България“ 104

 

 

Неда Василева - Ганева

Експерт „Връзки с обществеността“ 

Email: n.vasileva@mbal-sofia.com

Phone: +359 02 818 46 18 

1618 София, бул. „България“ 104

 

 

 

Димитър Филипов

Експерт „Връзки с обществеността“ 

Email: d.filipov@mbal-sofia.com 

Phone: +359 02 818 46 18 

1618 София, бул. „България“ 104


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!