ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

МБАЛ "Света София" поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайтовете на компанията и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни.

С грижа за киберсигурността на нашите пациенти и потребителите на този сайт, МБАЛ “Света София” не събира и не съхранява никакви лични данни чрез ползването на сайта, включително и бисквитки.

Молим Ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ като посетите линка ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
Личните Ви данни могат да бъдат използвани за:

1. Проследяване на промените в здравословното състояние
2. Диагностика, лечение и рехабилитация и наблюдение на здравословното състояние
3. Наблюдение на бременност на жени и оказване на родилна помощ
4. Профилактика на болести и ранно откриване на заболявания
5. Вземане на мерки за укрепване и опазване на здравето
6. Трансплантация на органи, тъкани и клетки
7. Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги
8. Диспансеризация
9. Лабораторни и други видове изследвания
10. Извършването на медицински дейности и манипулации
11. Предписание на лекарства, превързочни материали и медицински пособия
12. Извършване на експертиза на временна нетрудоспособност
13. Наблюдение, контролиране и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години
14. Извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации
15. Издаване на документи, свързани с дейността на болницата
16. Насочване за консултативна и болнична помощ
17. Провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти
18. Извършване на лечебна и диагностична дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, следдипломно обучение на лекари и лекари по дентална медицина
19. Извършване на научна дейност.

Данните които събира МБАЛ "Света София" са:

  • ЕГН
  • Имена
  • Адрес
  • Пол
  • Възраст
  • Резултати от клинични изследвания
  • Анамнеза

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!