ДОГОВОРИ СЪС ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

Застрахователни и здравноосигурителни компании, с които ДКЦ “Света София” има сключен договор:

 

 • „Дженерали Застраховане” АД
 • ЗАД „Булстрад Живот ВИГ” АД
 • „Уника Живот” АД
 • „ФИ ХЕЛТ Застраховане” АД
 • „Доверие ОЗОФ” АД
 • “ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД
 • “Животозастрахователен институт” АД
 • ЗК „България Иншурънс“ АД
 • ЗК „Групама Застраховане“ ЕАД

 

Застрахователни и здравноосигурителни компании, с които МБАЛ “Света София” има сключен договор:

 

 • ЗАД „Булстрад Живот ВИГ” АД
 • „Уника Живот” АД
 • „ФИ ХЕЛТ Застраховане” АД
 • “ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД
 • “Животозастрахователен институт” АД

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!