АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Деловодство

Албена Бориславова

Email: a.borislavova@mbal-sofia.com

Phone: +359 02 818 46 07

1618 София, бул. „България“ 104, корпус 1

 

Медицински и административен секретар

Иванка Рангелова

Магдалена Живкова

Phone: +359 02 818 46 53

1618 София, бул. „България“ 104, корпус 1

Ренета Иванова

Phone: +359 02 818 46 66

1618 София, бул. „България“ 104, корпус 2

svsofia@mbal-sofia.com

 

Главен счетоводител

Нина Марчева

Email: n.marcheva@mbal-sofia.com

Phone: +359 02 818 41 25

1618 София, бул. „България“ 104, корпус 2

 

Счетоводство

Гергана Пенкова

Десислава Денчева

Phone: +359 02 818 46 02

1618 София, бул. „България“ 104, корпус 2

 

Касиер

Емилия Берберова

Phone: +359 02 818 46 49

1618 София, бул. „България“ 104, корпус 1

 

Координатор - договори

Ирена Иванова

Олга Йосифова

Ивет Илиева

Email: dkc@mbal-sofia.com

Телефон: 02 818 41 05

1618 София, бул. „България“ 104, корпус 1

 

ТРЗ

Антоанета Георгиева

Диана Вулджева

Email: a.georgieva@mbal-sofia.com

Phone: +359 02 818 46 01

1618 София, бул. „България“ 104, корпус 2

 

Информационни технологии

Николай Раев

Еманоил Първанов

Email: it@mbal-sofia.com

Phone: +359 02 818 41 01

1618 София, бул. „България“ 104, корпус 1


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!