д-р Петя Баликова

Лекар, онколог

Зам.- началник Отделение по медицинска онкология

 • Специалист по Медицинска онкология
 • Била е асистент в Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология
 • Изследовател в клинични изпитвания II, III, IV фаза, както и различни програми за ранен достъп до прицелна и имунотерапия
 • Член на борда на Клуб Млад Онколог– Young Oncologist Club- Bulgaria
 • Лектор и модератор в множество научни събития в страната и международни форуми

Засилен интерес в областта на злокачествените новообразувания:

 • рак на млечната жлеза
 • тумори на глава и шия
 • карциноми в областта на гастроинтестиналния тракт
 • белодробен карцином

Участия в международни обучителни програми във водещи онкологични центрове:

 • ESMO Preceptorship Courses
 • ETOM courses
 • Международни конгреси в онкологичната сфера – ICHNO, ESMO, ASCO

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!