д-р Емануела Кожухарова

Лекар, ендокринолог

Началник Отделение по вътрешни болести

Завеждащ Отделение за палиативни грижи
 • Специалист ендокринолог с близо 20 години медицински опит 
 • Завършва Медицински университет - София и впоследствие придобива специалност "Ендокринология и болести на обмяната"
 • Работи в Център за спешна медицинска помощ
 • Ординатор в Клиника по ендокринология към ВМА
 • Ендокринолог в ДКЦ и МЦ
 • Ендокринолог в Отделение по ендокринология и болести на обмяната 

Професионални и научни интереси:

 • захарен диабет
 • заболявания на щитовидната жлеза
 • ендокринния стерилитет

Допълнителни квалификации:

 • Ехография на щитовидна жлеза и шийна област
 • Спешни ендокринни състояния
 • Остеопороза и дензитометрия

Членства и публикации:

 • Български лекарски съюз
 • Българско дружество по ендокринология
 • Американско ендокринологично общество
 • Над 15 публикации като автор и съавтор в български научни списания
 • Участия в национални и международни конгреси и семинари по специалността

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!