д-р Георги Симеонов, д.м.

Лекар, анестезиолог

Началник Отделение по анестезиология и интензивно лечение

  • Завършва МУ-София
  • Придобива специалност "Анестезиология и интензивно лечение"
  • Солиден опит в интензивни отделения и като началник на ОАИЛ

В Германия и Япония получава допълнителни квалификации:

  • Механична вентилация
  • Регионални и плексусни блокади
  • Лечение на болката
  • Използване на ултразвук в анестезиологията и интензивното лечение
  • Детска анестезиология
  • Парентералното, ентерално и смесено хранене

Успешно защитава дисертация на тема „Ултразвуково навигиране на централна венозна катетеризация“


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!