д-р Димитър Димитров

Лекар, гастроентеролог

 • Завършва МУ - София като лауреат на Златен Хипократ
 • Притежава специалност "Гакстроентерология"
 • Притежава сертификат за диагностична и интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – I и II ниво
 • Сертифициран за абдоминална ехография – I, II и III ниво
 • Ползва английски език

Професионалните му умения включват:

 • Диагностична и терапевтична горна и долна гастроинтестинална ендоскопия
 • Ендоскопска хемостаза
 • Ендоскопска полипектомия
 • Ендоскопско банд лигиране
 • Ендоскопска балонна дилатация
 • Ендопротезиране
 • Конвенционална абдоминална ехография
 • Доплер-ехография
 • Интервенционални намеси върху черен дроб и панкреас под ехографски контрол

Професионални форуми и публикации:

 • Има презентации на национални и международни конгреси по гастроентерология и абдоминална ехография
 • Автор е на публикации в специализирани медицински издания

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!