д-р Боян Христовски

Лекар, кардиолог

Началник Отделение по кардиология

  • Завършва  Медицински университет-София
  • Впоследствие специализира и работи като лекар-ординатор в Отделение по вътрешни болести към МБАЛ ”Света София”
  • Получава опит в най-добрите болнични заведения у нас, включително Национална кардиологична болница
  • Притежава специалностите "Кардиология", "Вътрешни болести" и "Здравен мениджмънт"
  • Завежда COVID-отделението в МБАЛ "Света София"/в условията на пандемия/
  • Активно работи и има солиден опит с клинични проучвания на най-новите медикаменти
  • Участва във всички важни събития на кардиологичната общност в Европа

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!