д-р Димитър Стоилов

Лекар, уролог

 • Завършва МУ-София
 • Притежава специалностите  „Урология” и "Здравен мениджмънт"
 • Работи като специалист уролог и старши ординатор във водещи клиники и медицински центрове у нас
 • Автор и съавтор на множество научни публикации
 • Участник в множество симпозиуми, конгреси и семинари по специалността
 • Ползва английски език

Диагностика и операции:

 • Ендоскопско лечение на заболявания на горния и долния уринарен тракт
 • Трансуретрална и лазерна хирургия на горен и долен уринарен тракт
 • Андрология

Професионални квалификации и курсове:

 • Екстракорпорална литотрипсия
 • Оперативна лапароскопия
 • Лазерна простатна хирургия
 • Биопсия на простата
 • Ехиграфска диагностика в урологията
 • Диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол

Членства:

 • Българско урологично дружество
 • Български лекарски съюз

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!