проф. д-р Найденка Златарева, д.м.

Лекар, кардиолог

 • Над 40 години медицински опит
 • Отличена с плакет за специални заслуги в развитието на ехокардиографията в България
 • Завършва МУ - София
 • Притежава специалностите "Вътрешни болести" и "Кардиология"
 • От 2004 г. последователно придобива научните и образователни степени "доктор", "доцент" и "професор"
 • През годините е ординатор във вътрешно отделение, асистент в клиника по кардиология, завеждащ интензивно отделение, практикува и в сърдечно-съдови центрове 
 • Има множество публикации в български и чуждестранни списания и монографии

Изявени професионални интереси:

 • исхемична болест на сърцето
 • артериална хипертония
 • ендокринни кардиомиопатии
 • оценка на десни сърдечни кухини
 • оценка на миокардна механика
 • ехокардиография

Професионални квалификации:

 • Мейо Клиник в САЩ
 • Университетска болница Богенхаузен в Мюнхен
 • Университетска болница в Хамърсмит - Лондон
 • специализация в Ница
 • участия в български и чуждестранни конгреси и симпозиуми

Членства:

 • Дружество на кардиолозите в България
 • Работна група по ехокардиография
 • Европейска кардиологична асоциация
 • Европейска асоциация по ехокардиография

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!