д-р Мария Савчева

Лекар, трансфузионна хематология

Началник Лаборатория по трансфузионна хематология

 • Завършва МУ – София
 • Притежава специалност „Трансфузионна хематология“

Курсове и квалификации:

 • Професионална квалификация „Здравен мениджмънт”
 • Завършен курс по кодиране, съгласно Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето”-10-та ревизия за кодиране на диагнози и причини за смърт и „Международна класификация на болестите”-9-та ревизия, клинична модификация за кодиране на процедури в системата на здравеопазването
 • Нелинейна компютърна диагностика „Оберон”
 • Arion –лазерна техника за естетични цели

Участия в научни конференции и конгреси: 

 • Трансфузионна хематология- 2016г.
 • Клинична имунология -2014г. 
 • Токсикология 2018г.  и 2019г.
 • Спешна медицина-2013г.
 • Фармация – 2019г.
 • 11th annual congress of the european association of haemophilia and allied disorders – Madrid 2018г.
 • XXIII национален конгрес и курс по кръвопреливане с международно участие – Турция – 2020г. 
 • Квалификационни курсове, касаещи масивни кръвозагуби, приложение на заместителна терапия, трансфузионни алтернативи в клиничната практика 

Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!