Очни болести

 

В клиниката:

    • глаукома
    • вторично перде
    • диабетна ретинопатия
    • съдови заболявания на окото
    • дегенерации и разкъсвания на ретината

    • тонометрия
    • пахиметрия
    • фундус-фотография
    • компютърна периметрия
    • оптична кохерентна томография

Високоспециализиран лекарски екип в хирургичното лечение:

Още:

Клиниката работи по договори с НЗОК за специализирана и високоспециализирана помощ, за хирургично и консервативно лечение на очни заболявания по всички клинични пътеки


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!