Клинична лаборатория

Нашите предложения

Пакетни услуги от Клинична лаборатория


Екип

д-р Антонина Бачева

Лекар, клинична лаборатория

д-р Нели Горанова

Лекар, клинична лаборатория

д-р Стефка Александрова

Лекар, клинична лаборатория

д-р Станислав Петков

Лекар, специализант

биолог Савина Георгиева

Клинична лаборатория

д-р Елизабета Тасева

Лекар, специализант

Старши клиничен лаборант Стела Маринова

Клинична лаборатория

химик Фатме Табанли

Клинична лаборатория

лаборант Инцавка Гърбева

Клинична лаборатория

лаборант Берислава Манчева

Клинична лаборатория

лаборант Владица Симеонов

Клинична лаборатория

мед. сестра Елвира Борисова

Клинична лаборатория

лаборант Аделина Барзева

Клинична лаборатория

лаборант Вили Хрисимова

Клинична лаборатория

лаборант Йоана Иванова-Хоу

Клинична лаборатория


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!