Д-р Галя Музикаджиева, новият ни специалист-уролог

Урологията ни продължава да расте

Обучаваме по ендоскопска гинекологична хирургия

Стартираме поредица от групови и индивидуални обуче...

МЦ "Света София" в Петрич

С грижа за здравето на жители и гости в южната общи...

Геро "се взе в ръце" с екипа на доц. Гроздев

Геро разказа за бариатричната си операция в МБАЛ "С...

 Д-р Галя Музикаджиева

Завършва МУ - Пловдив. Работи като лекар ординатор в Клиника по Урология, където печели конкурс за асистент. Междувременно придобива специалност „Урология“. От месец септември 2021г. е част от екипа на МБАЛ “Св.София“.

Квалификации:

-Сертификат за ултразвукова диагностика;

-Сертификат за интервенционална ендоскопия;

-Сертификат за диагностична и оперативна лапароскопия;

-Удостоверение за правоспособност да извършва диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол.

Научните и професионални интереси на д-р Музикаджиева са в областта на нефро- и уролитиазата, онкоурологията, неврогенните разтройства в уринирането, спешните урологични състояния. Участва в национални конгреси и семинари по специалността. Автор и съавтор е на редица научни публикации.


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!