Дейностите ни по Урология

Екипът ни от специалисти по урология продължава да расте и разширява дейността си

Невропатната болка

Неврологът д-р Илияна Охай за в-к "Доктор"...

МБАЛ „Света София“ със система за запазване на косата при химиотерапия

Прилага се успешно при всички онкологични заболяван...

Отоци и пигментация „издават“ варикозата

Д-р Росен Разбойников в "Тема на броя" на списание ...

  В МБАЛ "Св. София", Корпус 2 на Ваше разположение са лекарски кабинет, сектор с легла, ВИП стаи, манипулационна, сестрински пулт, операционна зала.

  • Оборудване:

- Урофлоуметър

- Ехограф с три ехографски сонди:

               Абдоминална

               Линеарна

               Трансректална

  • Дейности:

- Компютърно изследване на уринопотока

- Ехография на бъбреци, пикочен мехур, простатна жлеза, тестиси, доплерова диагностика

- Трансректална ехография на простатната жлеза

  • Диагностика на:

- Доброкачественно уголемяване на простатната жлеза

- Ранна диагностика на карцином на простатната жлеза

- Камъни в бъбреци, уретери и пикочен мехур

- Задръжка на урина в бъбреци (хидронефроза)

- Задръжка на урина в пикочен мехур (ретенция)

- Доброкачествени и злокачествени тумори на бъбреци, пикочен мехур и тестиси

- Диагностициране на хидроцеле, варикоцеле, кисти на епидидима и възпалителни заболявания на гениталната система

- Доплерова диагностика при нарушения на ерекцията

  • Амбулаторни манипулации:

- Поставяне и смяна на уретрален катетър (силиконови)

- Поставяне на цистофикс (тънък катетър през коремната стена при невъзможност за поставяне на уретрален катетър през пикочния канал)

- Дилатация на уретрата (разширяване на пикочния канал със силиконови дилататори)

- Интравезикална химиотерапия и имунотерапия (поставяне на лекарства в пикочния мехур през предварително поставен тънък катетър)

- Репониране на парафимоза и торзио на тестиса

  • Урологична операционна зала:

Холмиум лазер за съвременно лечение на уголемена простатна жлеза и камъни в пикочо-отделителната система(бъбреци, уретери и пикочен мехур).

Диоден лазер за меки тъкани за прецизна циркумцизия (обрязване) на деца и възпрастни.

Последен модел на ендоскопска кула за трансуретрални ендоскопски интервенции.

Морцелатор за меки тъкани “C” рамо за рентгенов контрол по време на урологичните интервенции.

  • Оперативни интервенции:

​​​​​​​1.Лазерни оперативни интервенции

- Лазерна енуклеация (техника при която се отстранява най-много простатна тъка от всички други лазерни оперативни операции на простатната жлеза)

- Лазерна литотрипсия (разбиване) на камъни в бъбреците, уретерите и пикочния мехур. Безкръвни ендоскопски интервенции с достъп до конкрементите чрез естествените пикочни пътища (През пикочния канал, през пикочния мехур, уретера до бъбрека)

- Лазерна резекция ”en block” при тумори на пикочния мехур

- Лазерна циркумцизия (обрязване) при деца и възрастни

- Лазерна френулотомия (отстраняване на късо гемче)

- Лазерно лечение на генитални кондиломи

- Лазерно отстраняване на полип на уретрата (при жени)

  • 2.Ендоскопски трансуретрални (безкръвни) интервенции

​​​​​​​- Уретотомия (отстраняване на стеснение на уретрата със студена инцизия)

- Трансуретрална резекция (електрорезекция) на простатната жлеза (TURP)

- Инцизия на мехурна шийка (TUI)

- Трансуретрална резекция (електрорезекция) на туморни формации на пикочния мехур

- Ранна диагностика на тумори на пикочния мехур и контролно проследяване с помощта на NBI диагностика

- Ботокс терапия при свърхактивен пикочен мехур

- Поставяне и сваляне на JJ стентове

- Диагностична уретероскопия (оглед на уретерите)

- Ретроградна уретеропиелография (ретроградна снимка с контраст на уретерите)

- Уретероскопия и уретерна биопсия при туморни образувания на уретерите и легенчето на бъбрека

  • 3.Трансректална (през ректума) биопсия на простатната жлеза
  • 4. Отворени (с достъп през кожата) оперативни интервенции

​​​​​​​- Циркумцизия (обрязване) - Френулотомия

- Оперативни интервенции при хидроцеле (евакуация на допълнително събрала се течност около тестиса с пластика на обвивките)

- Оперативно лечение при варикоцеле ( резекция, отстраняване на разширени вени на тестиса)

- Орхиектомия (отстраняване на тестиса при възпалителни и туморни заболявания)

- Перкутанна нефростомия под ехографски контрол (отпушване на бъбрека през кожата с кожен разрез около 5 -10 мм и поставяне на тънък катетър (4-5 мм)

- Перкутанна пункция на бъбречни кисти

 

Лекари: 

Д-р Горан Деримачковскиуролог

Завършва МУ - София. Работи като общопрактикуващ лекар. Основната подготовка и специализация по урология придобива в клиниката по урология на УМБАЛ „Александровска болница“. В момента е уролог към високотехнологичното отделение по урология към МБАЛ „Света София“. Интересите му са в областта на заболявания на простатната жлеза; лазерните оперативни интервенции на простатна жлеза и туморите на пикочния мехур; лазерните интервенции при камъни в пикочно-половата система; ранната диагностика на рака на простатната жлеза – fusion биопсия; ранната диагностика при рак на пикочния мехур – NBI диагностика, функционална диагностика на простатна жлеза с уродинамични изследвания; андрологични заболявания и оперативното им лечение. Допълнителни курсове:

 Мастерклас за простатна биопсия и фюжън MRI биопсия на простатната жлеза“, организиран от „Европейската Асоциация по Урология“; “Значение на Ga 68 PSMA за диагностицирането и лечението на простатен карцином“, организиран от „Европейската Асоциация по Урология“; „ Значението на източника на енергия за анатомична енуклеация на простатната жлеза – Тhulium, KTP, Bipolar, Holmium?, The University of California, Irvine School of Medicine, UCI Department of Urology and Endourology Society Masterclass in Endourology and Robotics; “Мултипараметричен магнитен резонанс“ The University of California, Irvine School of Medicine, UCI Department of Urology and Endourology Society Masterclass in Endourology and Robotics; „Преодоляване на кривата на обучение при анатомична енуклеация на простатната жлеза“ The University of California, Irvine School of Medicine, UCI Department of Urology and Endourology Society Masterclass in Endourology and Robotics; “Международен конгрес по технологии и обучение в областта на ендоурологията“ Италия, директор на курса Cesare Marco Scoffone; „ Мастерклас за медикаментозно и оперативно лечение на субвезикална обструкция причинена от доброкачествена простатна хиперплазия“ организиран от „European Accreditation Council for Continuing Medical Education” Рим, Италия; „Холмиум акадения MOSES за HOLEP курс“ EMS St.Anna Hospital, Piaseczno, Полшапод ръководството на Marek Zawadzki; “ PCNL в supine позиция“, Cook medical Vista, Education and training, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, Sofia, Bulgaria, под ръководството на Д-р Калоян Давидов; „Ново лечение и техники в онкоурологията“, организран от Европейското училище по урология (ESU), Prof. A.Bex, Prof.J.Palou, Скопие, Македония; „Нeврогенен пикочен мехур”, София, България, Българско урологично дружество, Комитет по Невроурология, Международно дружество по инконтиненция, Проф.П.Панчев, Проф.Хелмут Мадерсбахер, Проф.Пиер Дени; “Реконструкция на женско тазово дъно и оперативно лечение на стрес инконтиненция при жени” Рим, Италия, ръководител и инструктор: Dr.Giancarlo Paradisi; “Уродинамика, теория и практика” в Akademie fur Sozial – und Gesundheitsberufe, Beelitz – Heilstatten, Германия, ръководител: Dr.Will Nelson Vance; “Специализирано обучение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения към” Национален център по радиобиология и радиационна защита, София, България; „Екстракорпорална литотрипсия”, Медицински факултет – Отдел „СДО“ и Български лекарс съюз, София, България; „Ултразвукова диагностика в урологията”, Медицински факултет – Отдел „СДО“ и Български лекарски съюз, София, България; „Методология на научните изследвания“ Медицински Универзитет – Факултет по обществено здраве“, София, България; „II международен уъркшоп по уролитиаза” София, България, под ръководството на prof. K.Sarica (Турция), Dr.N.Buchholz (Великобритания) prof.T.Knoll (Германия), prof. B.Hess (Швейцария); ”Уролитиаза, Доброкачествена Простатна Хиперплазия (ДПХ), свърхактивен пикочен мехур, лапароскопия и еректилна дисфункция” Еuropean School of Urology (ESU), председател на курса проф. Ердли, София, България; „Молекулярни, генетични и неврохимични механизми на действието на лекарствените средства и техните взаимодейтвия“ Катедрата по фармакология и токсикология към Медицински факултет, София, България. Автор и съавтор e на над 30 публикации в български и чуждестранни списания и научни съобщения на български и чуждестранни симпозиуми и конгреси. Член e на: „Българско урологични дружество“ „Македоснко урологично дружество“ „Европейската асоциация по урология“  

 

Д-р Милен Цветков, д.м. - уролог

Д-р Милен Цветков е доказал се уролог, доктор по медицина със защитена дисертация на тема „Разстройства на уринирането след оперативни интервенции в малкия таз”. Има квалификации за извършване на диагностична и оперaтивна лапароскопия в Урологията, също диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол. През годините специализира в различни лечебни заведения. Работи като Ординатор в Урологично отделение и специалист уролог. Активен член е на International continence society (ICS). Към момента е част от екипа на формиращото се Урологично отделение в МБАЛ “Св. София”.

 

Д-р Галя Музикаджиева - уролог

Завършва МУ – Пловдив. Работи като лекар ординатор в Клиника по Урология, където печели конкурс за асистент. Междувременно придобива специалност „Урология“. От месец септември 2021г. е част от екипа на МБАЛ “Св.София“.

Квалификации: -Сертификат за ултразвукова диагностика; -Сертификат за интервенционална ендоскопия; -Сертификат за диагностична и оперативна лапароскопия; -Удостоверение за правоспособност да извършва диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол. Научните и професионални интереси на д-р Музикаджиева са в областта на нефро- и уролитиазата, онкоурологията, неврогенните разтройства в уринирането, спешните урологични състояния. Участва в национални конгреси и семинари по специалността. Автор и съавтор е на редица научни публикации.

 


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!