Водещи хирурзи в полза на пациентите ни

Доц. Гроздев и доц. Велев оформиха концепцията ни за максимално щадящи интервенции в Хирургично отделение

За хремата от УНГ-специалиста

Д-р Д. Хунашвили пред в-к "Доктор"...

Градинският сопол - враг на родителското спокойствие

УНГ специалистът д-р Давит Хунашвили за "9 месеца"...

Лекарите ни отново с прегледи в района на Сатовча и Хаджидимово

На 1, 2 и 3 декември екипите ни ще бъдат в Сатовча,...

Доц. д-р Константин Гроздев, д.м. – началник Отделение по хирургия

Завършва Медицински университет – София, след което започва специализация във водеща клиника по хирургия на УМБАЛ в София. Специализира хирургия и в Европейското училище по лапароскопска хирургия със седалище Университетска болница Saint-Pierre, Брюксел, Белгия. Притежава магистратура по здравен мениджмънт. Защитава дисертационен труд на тема „Съвременни миниинвазивни техники в лапароскопската хирургия – предимства и недостатъци”. Избран е за доцент от Медицински университет – София. Автор е на повече от 50 научни публикации в областта на лапароскопската хирургия през един разрез, онкохирургията на дебелото черво, рекутма и стомаха, лапароскопското лечение на диафрагмалните хернии и туморите на надбъбречните жлези. Редактор е на монографичния труд “Мултидисциплинарен подход в бариатричната/метаболитната хирургия”. Има повече от 1000 лапароскопски операции.
Доц. д-р Гроздев, д.м. е председател на Българското дружество по бариатрична/метаболитна хирургия и е член на Световната федерация за хирургия на затлъстяването и метаболитните заболявания. Носител е на наградата “Акад. Д-р Асен Хаждиолов” на Медицински университет – София за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване.

Доц. д-р Георги Велев, д.м. – главен административен лекар в Отделение по хирургия

Завършва висше образование по медицина в Медицински университет – София. Дълги години е част от екипа на водеща клиника по хирургия в София, става началник отделение, а по-късно и главен административен лекар на клиниката. Защитава дисертационен труд на тема: “Индивидуализиран подход в оперативното лечение на рака на колона и рака на ректума – близки и далечни резултати от 422 оперирани болни за 15-годишен период”. Постепенно преминава през всички нива на преподавателската кариера в Медицински университет – София от асистент, през старши и главен асистент, до доцент. Ежегодно обучава медицински сестри, студенти, лекари и хирурзи, и ръководи редица специализанти. Има придобита квалификация “Здравен мениджмънт”.
Доц. д-р Велев, д.м. е хирург с близо 40 г. професионален опит във всички области на коремната хирургия, като има редица специализации в чужбина. Основните му научни интереси са в областта на колоректалната и стомашната хирургия, като извършва и едни от първите лапароскопски операции в България. Носител е на наградата “Проф. Д-р Парашкев Стоянов” на Медицински университет – София за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване.

За Отделението ни по хирургия:

Основна насоченост: миниинвазивна и онкохирургия

Цел: индивидуализиран мултидисциплинарен подход към всеки пациент

Извършвани операции:
– лапароскопско лечение на злокачествените новообразувания на дебелото черво и ректума;
– лапароскопско лечение на злокачествените новообразувания на стомаха;
– лапароскопско лечение на злокачествените новообразувания на тънкото черво;
– лапароскопско лечение на надбъбречните и ретроперитонеалните тумори;
– миниинвазивна хирургия при малигнен меланом и други злокачествени новообразувания на кожата;
– органосъхраняващи операции при злокачествени новообразувания на гърдата;
– лапароскопско лечение на слабинни хернии, хернии на предна коремна стена и диафрагмални хернии;
– лапароскопско лечение на гастроезофагеална рефлуксна болест;
– лапароскопско отстраняване на жлъчен мехур, апендикс и далак;
– лапароскопско лечение на дивертикулит, улцерозен колит и болест на Крон;
– ендоскопско лечение на хемороиди;
– лапароскопска хирургия през един разрез;
– бариатрична/метаболитна хирургия.


Абонирайте се за нашия бюлетин

Получавайте най-актуалната информация, свързана с нас, услугите и екипа ни от лекари!